اخبار فرمانداري
1399/09/06
  • بازديد ميداني و نظارت مستقيم دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ در ششمين روز اجراي طرح محدوديتها

    بازديد ميداني و نظارت مستقيم دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ در ششمين روز اجراي طرح محدوديتها در بعداز ظهر از ورودي و خروجي هاي سطح شهرو با حضور ، معاون سياسي ، امنيتي واجتماعي ،معاون برنامه ريزي و عمراني ،بخشدار مرکزي ،فرمانده نيروي انتظامي،رييس دفتر امام جمعه و روساي ادارات مرتبط شهرستان
  • بازديد ميداني و نظارت مستقيم دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ در ششمين روز اجراي طرح محدوديتها در بعداز ظهر از ورودي و خروجي هاي سطح شهرو با حضور ، معاون سياسي ، امنيتي واجتماعي ،معاون برنامه ريزي و عمراني ،بخشدار مرکزي ،فرمانده نيروي انتظامي،رييس دفتر امام جمعه و روساي ادارات مرتبط شهرستان از ايستگاه بازرسي ورود و خروج در سه نقطه از شهر وخيابانهاي شهيد مطهري و امام خميني(ره) و از2جايگاه پمپ بنزين و2 جايگاه سي ان جي و داروخانه دامپزشکي بازديد به عمل آوردند که دراين بازديد به دليل رعايت نکردن مسائل بهداشتي در جايگاه هر دو پمپ بنزين و سي ان جي تذکراتي داده شد. وداروخانه دامپزشک به دليل رعايت نکرون مسائل بهداشتي به اداره تعزيرات حکومتي و دامپزشکي معرفي شد. #من ماسک ميزنم #فاصله_گذاري_پويا #هر_خانه_يک_پايگاه_سلامت ___________________ روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ