اخبار فرمانداري
1399/09/02
  • بازديد فرماندار شهرستان کبودراهنگ از سطح شهر

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار با همراهي معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي، فرمانده ناحيه مقاومت سپاه ، فرمانده نيروي انتظامي و اصناف با حضور در سطح شهر از ايستگاه ايست و بازرسي مستقر در ميدان ولايت واز روند تعطيلي اصناف بازديد به عمل آوردندو تذکرات لازم را به چند بانک و مغازه که مسائل بهداشتي را رعايت نکرده بودنددادند
  • در اين بازديد دکتر حجت اله مهدوي فرماندار کبودراهنگ از رئيس شبکه بهداشت و درمان و اداره صمت شهرستان خواست تا در راستاي اجراي دقيق مصوبات و شيوه نامه هاي بهداشتي ابلاغي به صورت روزانه از سطح شهرستان به ويژه مشاغلي که طبق دستورالعمل و شيوه نامه هاي بهداشتي مشغول به فعاليت مي باشند بازديد بعمل آورده و گزارشي از اين بازديد ها را به فرمانداري ارائه نمايند. #من ماسک ميزنم #فاصله_گذاري_پويا #هر_خانه_يک_پايگاه_سلامت ___________________ روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ