اخبار فرمانداري
1399/08/11
  • برخي مشاغل و مراکز کبودراهنگ از 14آبان تعطيل مي‌شوند

    فرهاد جهانيان معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار در جلسه ستاد کروناي اين شهرستان با اشاره به شيب صعودي تعداد بستري و مرگ و مير بر اثر کرونا در اين شهرستان ، گفت: فعاليت‌هاي گروه دو وسه و چهار از چهارشنبه 14 آبان به مدت 10روز تعطيل خواهند شد
  • فرهاد جهانيان معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار در جلسه ستاد کروناي اين شهرستان با اشاره به شيب صعودي تعداد بستري و مرگ و مير بر اثر کرونا در اين شهرستان ، گفت: فعاليت‌هاي گروه دو وسه و چهار از چهارشنبه 14 آبان به مدت 10 روز تعطيل خواهند شد معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار شهرستان کبودراهنگ در ادامه از محدوديتهاي شديد کرونايي در شهرستان خبر داد و گفت: در پي تشديد وضعيت کرونا در استان و شهرستان با مجوز ستاد ملي و استاني کرونا گروه هاي شغلي 2 و 3 و 4 در شهرستان کبودراهنگ تا 10 روز آينده تعطيل خواهد بود. من ماسگ ميزنم شستشوي مداوم دستها فاصله گذاري اجتماعي روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ