اخبار فرمانداري
1399/07/20
  • کارنوال آموزشي و بازرسي ستاد کرونا کبودراهنگ

    کارنوالي متشکل از معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار، مسئول مرکز بهداشت و کادر درماني، هلال احمر، بسيج در روز شنبه نوزدهم مهرماه تشکيل شد
  • معاون برنامه ريزي و عمراني فرمانداري با تاکيد براين که موج سوم کرونا در کشور شروع شده است گفت: وضعيت استان و شهرستان قرمز است و امار فوت شدگان در مهرماه سير صعودي دارند جهانيان با تاکيد بر جلسه ستاد کرونا اظهارکرد: رعايت پروتکل هاي بهداشتي از سوي همه مردم ضروريست و همه افراد در قبال سلامتي خود و جامعه مسئول هستند وي در ادامه گفت: طبق مصوبات ستاد کرونا در استان و شهرستان محدوديت ها بصورت جدي اجراي خواهد شد و در طول هفته بازرسي هاي مختلفي صورت خواهد گرفت هدف ازاين کارنوال اموزش استفاده از ماسک و فاصله هاي اجتماعي و تذکرات لازم در خصوص عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي و بازديد از امکان عمومي و سطح شهر اعلام شد حاشيه هاي مانور جهادکران سلامت تاکيد بر استفاده عموم مردم براي استفاده از ماسک بازديد از اماکن پرتردد و پرخطر مانندارايشگاه، شيرين فروشي ها، اغذيه فروشي ها، من ماسگ ميزنم شستشوي مداوم دستها فاصله گذاري اجتماعي روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ