اخبار فرمانداري
1399/06/26
  • جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان کبودراهنگ

    جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان کبودراهنگ به رياست فرماندار و با حضور اعضاي آن در محل فرمانداري برگزار شد.
  • دکتر مهدوي فرماندار کبودراهنگ در اين جلسه با اشاره به مشکلات جامعه و درگيرشدن خانواده ها با مشکلات بسيار با معتاد شدن افراد اظهار داشت:يکي از مهمترين و جدي ترين آسيب هاي اجتماعي در گستره سياسي و جغرافيايي دنيا بحث مواد مخدر و گرايش مردم وبويژه جوان به سمت مواد مخدر است که يکي از تهديدات اصلي در جامعه بشري محسوب مي شود . رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان با تاکيد بر افزايش توانمندي ها و آگاه سازي خانواده ها و جوانان گفت : گسترش آگاهي در مبارزه با مصرف مواد مخدر نيازمند همکاري و مساعدت تمامي مردم و مسئولين در تمامي حوزه ها مي باشد. مبارزه با مصرف مواد مخدر زمينه ساز پرورش استعدادها و توانمندي هاي فرزندان برومند ايران اسلامي در راه توسعه و آباداني کشور است. وي همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسب  به خانواده ها نسبت به آثار سوء مصرف مواد مخدر را از مهمترين موارد در کاهش اعتياد دانسته وابراز داشت: آموزش و پرورش بايد در نرم افزار شادکليب هاي آموزشي با موضوع آشنايي، پيشگيري و مقابله با مواد مخدررا براي جامعه هدف مخصوصانوجوانان و جوانان ارسال نمايند تا خانواده ها اگاهي لازم رادر اين زمينه داشته باشند. گفتني است دراين جلسه مسئولين کميته ها ي حاضر ضمن ارائه برنامه هاي مدنظر متبوع خود در راستاي مقابله با مواد مخدر در مورد مباحث مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند. #من ماسک ميزنم #فاصله_گذاري_پويا #هر_خانه_يک_پايگاه_سلامت ___________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ