اخبار فرمانداري
1399/06/17
  • 100ميليون تومان اعتبار براي مطالعات طرح آبخوانداري وپخش سيلاب تجرک شهرستان کبودراهنک اختصاص يافت

    مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان با فرماندار کبودراهنگ درخصوص اجراي طرحهاي آبخيزداري وتوسعه پروژه هاي جنگل و بررسي موانع و مشکلات  اعتباري بخش منابع طبيعي شهرستان ديدار و گفتگو کرد.
  • دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ نيز در اين ديدار با تمجيد از اجراي طرحهاي آبخيزداري وآبخوانداري اين شهرستان در طي 2سال اخير و اشاره به ظرفيت‌هاي خوب شهرستان در زمينه‌هاي منابع طبيعي، حفاظت از اين عرصه‌ها را يک وظيفه  ومسئوليت همگاني عنوان کرد و گفت: جنگل‌ها، ومراتع ميراث ماندگاريست که از نسل‌هاي گذشته به ما رسيده و همه بايد در حفظ، نگهداري و انتقال آن به نسل‌هاي آينده مسئوليت پذير باشيم.  فرماندار کبودراهنگ در اين ديدار با تخصيص اعتبار 100ميليون توماني براي مطالعات اجراي طرح آبخوانداري وپخش سيلاب تجرک اين شهرستان براي مهار وکنترل سيل وتغذيه سفره هاي اب زير زميني منطقه از اعتبارات شهرستاني خبر دادند. مهدوي ضمن بيان اينکه مي‌بايست با کمک دستگاه‌هاي ديگر در توسعه طرحهاي منابع طبيعي خصوصاً ايجاد فضاي سبز وتوسعه جنگل در شهرستان با همت وجديت تلاش کنيم افزود: ما همواره خودمان را به عنوان سربازان منابع طبيعي ميدانيم وبا عشق وعلاقه به طبيعت ومنابع طبيعي آماده هر گونه تعامل وهمکاري هستيم.  فرماندار کبودراهنگ گفت:  من با طرحهاي منابع طبيعي آشنائي دارم وسرباز منابع طبيعي هستم و افتخار مي کنم که در طول خدمتم يک جنگلبان بوده ام وبه اين شغل افتخار مي کنم وهمواره دست همکاران منابع طبيعي را مي بوسم. وي افزود: بدون شک کاهش آتش سوزي در عرصه‌هاي منابع طبيعي نياز به تعامل وهمکاري همگاني مخصوصا ساکنين  محلي ،شوارهاي اسلامي و دهياران است. ايشان تصريح کرد: منابع طبيعي متعلق به همه است ووهر کجا منابع  درخواست کمک کن همه دستگاه ها با همه تجهيزات وامکانات بايد مشارکت کنند. فرماندار شهرستان کبودراهنگ در اين ديدار با اهميت خواندن طرحهاي ابخيزداري شهرستان گفت: اين شهرستان از شهرستانهاي کمتر توسعه يافته است وسعي وتلاش ما اينست که درمسير رشد وبالندگي شهرستان حرکت کنيم.  وي يکي از نگراني هاي شهرستان را کمبود فضاي سبز وجنگلکاري دانست وبر لزوم توجه به بخش توسعه جنگل تاکيد کرد. وگفت: جنگلکاري حاشيه جاده سه راهي ويان به کبودراهنگ بايدواکاري وتقويت شود واز گونه هاي بومي ومقام محلي بايد استفاده شود که نياز کمي به ابياري داشته باشد.  مهدوي از طرح توسعه  جنگلکاري محور مواصلاتي کبودراهنگ به شيرين سو در آينده نزديک خبر داد وگفت: در صدد هستيم در صورت تخصيص اعتبارات لازم توسعه جنگلکاري اين محور را شروع کنيم ومنابع طبيعي در اين رابطه طرح مطالعاتي  را انجام خواهد داد وي با تاکيد به  اهميت و جايگاه منابع طبيعي و اثرات آن در زندگي مردم ابراز اميدواري کرد در آينده نزديک با برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، پيگيريهاي بيشتري براي تسريع و اجراي طرحهاي منابع طبيعي خصوصاً توسعه جنگل انجام پذيرد. اسفنديار خزائي مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان ضمن تشکر از فرماندار شهرستان کبودراهنگ به خاطر حمايت هاي مادي و  معنوي از طرح‌هاي منابع طبيعي اين شهرستان گفت: همراهي و همکاري همه دستگاه‌ها در امر حفاظت از عرصه‌هاي منابع طبيعي يک ضرورت اجتناب پذير است. خزائي با بيان اينکه آبخيزداري سازنده‌ترين راهکار مقابله با کم آبي وخشکسالي است خاطر نشان کرد: کارهاي خوبي درحوزه منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان صورت گرفته است وامسال نيز نزديک به 3ميليارد و800ميليون تومان از محل اعتبارات ملي براي اجراي طرحهاي ابخيزداري شهرستان اختصاص يافته است.  وي افزود: اجراي طرح‌هاي آبخيزداري وآبخوانداري  و هدايت آب‌هاي سطحي علاوه بر کاهش خسارات ناشي از سيلاب‌هاي فصلي در تقويت منابع آبي و افزايش توليدات کشاورزي نقش موثري در بهبود ورونق اشتغال دارد. #من ماسک ميزنم #فاصله_گذاري_پويا #هر_خانه_يک_پايگاه_سلامت ___________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ