اخبار فرمانداري
1399/06/13
  • کلنگ زني 2000واحد طرح تامين مسکن محرومين توسط معاون رئيس جمهور در همدان

    کلنگ زني 2000واحد طرح تامين مسکن محرومين توسط معاون رئيس جمهور در روستاي حاتم آباد شهرستان کبودراهنگ آغاز شد...
  • محمد باقر نوبخت، معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور با همراهي استاندار همدان در بدو ورود به استان، با حضور در روستاي حاتم‌آباد واقع در شهرستان کبودرآهنگ، ?هزار واحد طرح تامين مسکن محرومين، يکي از پروژه‌هاي بزرگ استاني را کلنگ‌زني کرد. دکتر نوبخت درکبودراهنگ : ?? ?هزار واحد طرح تامين مسکن محرومين تا ? ماه آينده آماده خواهند شد ? محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در آئين کلنگ‌زني 2هزار واحد طرح تامين مسکن محرومين گفت: ?? در سفر يک روزه‌‌اي که‌ همدان دارم، پروژه‌هاي عمراني بزرگي را افتتاح و کلنگ‌زني خواهيم‌ کرد. ?? قرار است در اين سفر 16پروژه عمراني با اعتبار ???ميلياردتومان کلنگ‌زني و افتتاح شوند. ?? 30پروژه توليدي با اعتبار هزار و 71 ميليارد تومان با سقف اشتغال بيش از 19هزار نفر از ره‌آوردهاي اين سفر خواهد بود. ?? اميدواريم با حمايت‌هاي بنياد مسکن 2هزار واحد طرح تامين مسکن محرومين تا 9 ماه آينده آماده تحويل باشند.