اخبار فرمانداري
1400/01/15
  • بازديد فرماندارکبودراهنگ از ايست بازرسي هاي ورودي شهر

    باتوجه به تغيير رنگ شهرستان از زرد به نارنجي در راستاي نظارت بر اجراي محدوديت هاي هوشمند کرونايي و کنترل ترددها؛ دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ از ايست بازرسي هاي ورودي در سه نقطه از شهر بازديد به عمل آوردند.
  • ?بازديد فرماندارکبودراهنگ از ايست بازرسي هاي ورودي شهر   باتوجه به تغيير رنگ شهرستان از زرد به نارنجي در راستاي نظارت بر اجراي محدوديت هاي هوشمند کرونايي و کنترل ترددها؛ دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ از ايست بازرسي هاي ورودي در سه نقطه از شهر بازديد به عمل آوردند. دکتر مهدوي با اشاره به وضعيت شيوع ويروس کرونا و تغيير رنگ شهرستان از زرد به نارنجي در شهرستان گفت: از ورود هر گونه خودرو با پلاک غيربومي جلوگيري ميشود. وي از مردم خواست ضمن رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي از رفت و آمدها و ترددهاي غيرضروري اجتناب کنند تا هرچه زودتر شاهد کاهش روند بيماري باشيم. ? 15 فروردين 1400 روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ