اخبار فرمانداري
1400/01/15
  • بازديد فرماندار شهرستان کبودراهنگ از پروژه هاي عمراني حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ از پروژه هاي عمراني حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي از جمله احداث زير گذر سه راهي روستاي سردر آباد که يکي از نقاط حادثه خيز شهرستان محسوب ميشود-تعريض ورودي جاده خلعت آباد به کبودراهنگ بازديد و از نزديک در جريان روند اجراي اين پروژه ها قرار گرفتند.
  • ?بازديد فرماندار شهرستان کبودراهنگ از پروژه هاي عمراني حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ از پروژه هاي عمراني حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي از جمله احداث زير گذر سه راهي روستاي سردر آباد که يکي از نقاط حادثه خيز شهرستان محسوب ميشود-تعريض ورودي جاده خلعت آباد به کبودراهنگ بازديد و از نزديک در جريان روند اجراي اين پروژه ها قرار گرفتند. همچنين فرماندار شهرستان کبودراهنگ از روند اجراي نصب نيوجرسي و احداث روشنايي محورجاده ويان به کبودراهنگ بازديد نمودند . ? 15 فروردين 1400 روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ