اخبار فرمانداري
1399/12/12
  • اجراي قانون‌و رعايت بي‌طرفي سرلوحه کار ستاد انتخابات باشد

    فرماندار شهرستان کبودراهنگ گفت: اجراي کامل قانون و رعايت بي طرفي بايد سرلوحه فعاليت همه اعضا ستاد انتخابات شهرستان قرار گيرد.
  • اجراي قانون‌و رعايت بي‌طرفي سرلوحه کار ستاد انتخابات باشد فرماندار شهرستان کبودراهنگ گفت: اجراي کامل قانون و رعايت بي طرفي بايد سرلوحه فعاليت همه اعضا ستاد انتخابات شهرستان قرار گيرد. دکتر حجت اله مهدوي در دومين نشست ستاد انتخابات سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ،اولين ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي، ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان وبا ابلاغ احکام مسوولان کميته ها افزود: روند قانوني و بي طرفي سرلوحه فعاليت هاي ستاد قرار گيرد و هيچ گونه کوتاهي قابل قبول نيست و با هرگونه تخلف برخورد مي شود وي ادامه داد: براي خرداد سال آينده با توجه به در پيش بودن سه انتخابات وظايف مهمي را در پيش خواهيم داشت. وي در ادامه با اشاره به زمانبندي فرآيندهاي مختلف برگزاري انتخابات،‌ گفت: متوليان انتخابات بايستي به قوانين و تقويم انتخاباتي اشراف کامل داشته باشند و کارهاي خود را به روزهاي پاياني موکول نکنند. سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا واولين مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي 28 خردادماه سال 1400 همزمان با سراسر کشور در شهرستان کبودراهنگ برگزار مي‌شود. کميته اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان کبودراهنگ