اخبار فرمانداري
1399/11/28
  • جلسه شوراي مشارکت هاي مردمي جامعه هدف بهزيستي شهرستان کبودراهنگ

    جلسه شوراي مشارکت هاي مردمي جامعه هدف بهزيستي شهرستان کبودراهنگ با حضور فرماندار شهرستان کبودراهنگ و خيرين برگزار شد.
  • دکتر مهدوي فرماندار شهرستان در اين جلسه گفت: کمک هاي دولت نيازهاي صدردصدي جامعه هدف بهزيستي را تامين نميکند و نيازمند کمک خيرين هست که بتواند مشکلات اين عزيزان را تا حدودي مرتفع کند. ايشان با اشاره به اينکه اين شهرستان خيرين بسيارزيادي در شهرستان و کشور دارد گفت:ما دست تمام خيرين را مي بوسيم و تقدير و تشکر ويژه را از خيرين شهرستان کبودراهنگ را براي کمک هاي هميشگي داريم. ايشان افزود:يکي از مهمترين کارهاي اداره بهزيستي توانمند سازي افراد تحت پوشش و همچون پرورش روحيات انساني و معنوي يک فرد آسيب ديده است که موجب پيشرفت جامعه و کشور ميشوند. دکتر مهدوي افزود:براي جمع آوري کمک خيرين در سطح شهرستان اطلاع رساني مناسب انجام گيرد تا خيرين عزيز بيش از اين به افراد تحت پوشش بهزيستي کمک هايي را انجام دهند. دکتر مهدوي اظهار داشت: صيانت از کار خيرين و تجليل و تکريم از اقدامات خداپسندانه اين افراد از ديگر وظايفي است که بر عهده همه ما ميباشد. ??بهمن ???? #من ماسک ميرنم #در_خانه_بمانيم #کرونا_را_شکست_ميدهيم _______________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ