اخبار فرمانداري
1399/11/15
  • استاندار همدان در بازديد از نيروگاه شهيدمفتح: ?? با تامين آب نيروگاه حرارتي شهيد مفتح، بحرانِ فروچاله‌هاي شهرستان کبودرآهنگ حل شد

    استان همدان در حوزه آب ،برق و پروژه هاي فاضلاب است
  • ? مهندس شاهرخي استاندار همدان در بازديد از بخش‌هاي مختلف نيروگاه حرارتي شهيد مفتح که با همراهي محسن طرز‌طلب مديرعامل شرکت توليد برق حرارتي ايران صورت گرفت، مطرح کرد: ?? وزير نيرو از وزراي شاخص‌ دولت تدبير و اميد‌ هستند که رويکردي منظم و برنامه‌محور را در پيش گرفتند. ?? مجموعه اقداماتي که وزارت نيرو در استان همدان انجام داده قابل تشکر و تحسين است. ?? نيروگاه شهيد مفتح‌که از نوع حرارتي است، به عنوان يک افتخار در غرب کشور براي صنعت نيرو مطرح است. ?? مردم استان همدان قدردان و ممنون کليه دست‌اندرکاران احداث اين نيروگاه هستند. ?? در حوزه برق بيش از هزار ميليارد پروژه در حال اجرا داريم ?? يکي از اقدامات مهم و قابل توجه در حوزه آب، تأمين آب مصرفي نيروگاه حرارتي شهيد مفتح، از پس‌ماند فاضلاب شهري است. ?? با تامين آب نيروگاه حرارتي شهيد مفتح، موفق شديم بحرانِ فروچاله‌هاي شهرستان کبودرآهنگ را حل و فصل کنيم. ?? يکي ديگر از اقدامات صورت گرفته در ذيل طرح جمع‌آوري پسماند فاضلاب شهري، تامين آب پتروشيمي ابن‌سينا به ميزان ?ونيم ميليون مترمکعب و همچنين تامين آب پتروشيمي هگمتانه است. ?? با ساختن سدهايي چون شنجور، نعمت‌آباد، کلان ملاير و اخيرا نيز ساخت سد گرين و خرم‌رود باعث شده تا همدان در حوزه سد‌سازي در کشور از استان‌هاي پيشتاز باشد. ___________________ ?? اداره کل روابط عمومي استانداري همدان