اخبار فرمانداري
1399/11/13
  • در روز دوم از دهه مبارک فجر 3پروژه با اعتباري بالغ بر 14ميليارد و 233 ميليون300هزار تومان با حضورحجت الاسلام والمسلمين حاج آقا باقري امام جمعه ، جهانيان معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار شهرستان کبودراهنگ وجهانگيري بخشدار مرکزيدر بخش مرکزي به بهره برداري رسيد.

    در روز دوم از دهه مبارک فجر 3پروژه با اعتباري بالغ بر 14ميليارد و 233 ميليون300هزار تومان با حضورحجت الاسلام والمسلمين حاج آقا باقري امام جمعه ، جهانيان معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار شهرستان کبودراهنگ وجهانگيري بخشدار مرکزيدر بخش مرکزي به بهره برداري رسيد.
  • ??در روز دوم از دهه مبارک فجر 3پروژه با اعتباري بالغ بر 14ميليارد و 233 ميليون300هزار تومان با حضورحجت الاسلام والمسلمين حاج آقا باقري امام جمعه ، جهانيان معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار شهرستان کبودراهنگ وجهانگيري بخشدار مرکزيدر بخش مرکزي به بهره برداري رسيد. 1.آيين بهره‏برداري از گلخانه آقاي مرتضي اميني ( 3700 متر مربع)   (با مشارکت صندوق کار آفريني) وهمزمان سه گلخانه )   1/8 هکتار ) در روستاي کوريجان بااعتباري بالغ بر958ميليون300 هزار تومان 2.بهره برداري از توليد انواع الکترودگرافيتي (شرکت پتروکک آرين) با اعتباري بالغ 13ميلياردو 200 ميليون تومان در شهرک صنعتي ويان 3.بهره برداري از کتابخانه در روستاي اورقين با اعتباري بالغ بر75ميليون تومان روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ