اخبار فرمانداري
1399/01/04
  • دلجويي از مدافع سلامتي که دچار نقص عضو شد/ پيگير حقوق ايشان هستيم

    فرماندار کبوراهنگ با بيان اينکه فعلاً تلفني از خانواده آقاي زارعي، مدافع سلامتي که دچار قطع عضو شد، دلجويي شده است در پاسخ به اينکه آيا اين فرد مي‌تواند عنوان جانبازي دريافت کند گفت: اقدامات لازمدر اين راستا بنابر دستورالعمل‌ کشوري انجام خواهد شد.
  • فرماندار کبوراهنگ با بيان اينکه فعلاً تلفني از خانواده آقاي زارعي، مدافع سلامتي که دچار قطع عضو شد، دلجويي شده است در پاسخ به خبرنگاران آيا اين فرد مي‌تواند عنوان جانبازي دريافت کند گفت: اقدامات لازمدر اين راستا بنابر دستورالعمل‌ کشوري انجام خواهد شد. پيش از سال نو همزمان با گندزدايي و ضدعفوني روستاي سردارآباد کبوراهنگ براي ارائه خدمات به مردم و جلوگيري از شيوع ويروس کرونا يکي از بسيجيان فعال در اين اقدام دچار سانحه شده و دست چپ خود را از دست داد. روابط عمومي فرمانداري کبودراهنگ