اخبار فرمانداري
1398/11/23
  • جلسه مشترک ستاد انتخابات هيات اجرايي و نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بمنظور تعيين اعضاي شعبات اخذ راي

    جلسه تعيين اعضاي شعبات اخذ راي شهرستان کبودراهنگ با حضوردکتر حجت اله مهدوي فرماندارو رييس هيات اجرايي و اعضاي هيات اداري و اجرايي ، هيات نظارت بر انتخابات و بازرسي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
  • دکتر حجت اله مهدوي با اشاره به شعار انتخابات امسال «انتخابات ??، گام دوم انقلاب، قانونمداري و بي‌طرفي، انسجام ملي» گفت: اصل بي طرفي، اجراي قانون انتخابات، فراهم سازي زمينه هاي حضور حداکثري مردم در پاي صندوق هاي رأي، از وظايف اصلي مجريان برگزاري انتخابات است. فرماندار کبودراهنگ گفت: ملت بزرگ ايران و مردم هميشه در صحنه کبودراهنگ با حضور گسترده خود در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پيام مکتب شهيد حاج قاسم را به جهان منعکس مي کنندوبا  شکوه تر از سالهاي گذشته به صحنه مي آيند و با مشارکت بالا حمايت همه جانبه خود را از آرمانهاي ارزشمند امام(ره) ،رهبري معظم و شهداي گلگون کفن به منصه ظهورخواهند گذاشت. ايشان در ادامه گفت :اينک درسرآغازگام دوم انقلاب در حالي به استقبال انتخابات مي‌رويم که بار ديگرحضور حماسي و سرشار از شور جاي جاي شهرستان قهرمان خيز کبودراهنگ ، تابلويي زيبا از رشادت،مردانگي،غيرت و اتحاد را به نمايش خواهد گذاشت و يکي از بي‌نظيرترين حماسه‌هاي مردمي را خلق خواهند کرد و يقينا اين وحدت و يکپارچگي نشانگر حفظ،تثبيت و تقويت انقلاب شکوهمند اسلامي خواهد شد. در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر بين اعضاي جلسه ، اعضاي شعب أخذ رأي درشهرستان کبودراهنگ تعيين شدند.