اخبار فرمانداري
1398/10/29
 • برگزاري نشست تخصصي با سخنراني امام جماعت و فرماندار شهرستان کبودراهنگ

  دکتر حجت الله مهدوي فرماندارشهرستان کبودراهنگ درخصوص امر به معروف و نهي از منکر ، آسيب هاي اجتماعي ، افزايش رضايتمندي عمومي و احصاء معروفات و منکرات اداري ، نصب بنر معرفي معروفات و منکرات ، ترويج عفاف و حجاب ، برگزاري دوره هاي آموزشي امر به معروف و نهي از منکر مي باشد.
 • در ادامه دکتر مهدوي فرماندار محترم شهرستان توضيحاتي را درخصوص امر به معروف و نهي از منکر ارائه و بيان داشتند: يکي از فرضتين امر به معروف و نهي از منکر ، برپايي نماز مي باشد که در اين راستا اجلاس نماز در شهرستان برگزار گرديد و در ادامه احاديثي از ائمه معصومين درخصوص امر به معروف و نهي از منکر  را براي حاضرين قرائت نمودند و فرمودند: يکي از معروفات فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص شهداء مي باشد که فرموده اند دشمن مي خواهد ياد و خاطره شهداء فراموش شود که بايد ياد شهيدان را زنده نگهداريد . لذا در راستاي اجرايي نمودن فرمايش مقام معظم رهبري در فرمانداري و بخشداريهاي تابعه المان شهداء نصب و فرمايش امام خميني (ره) نيز درج گرديده و همچنين پاره اي از اقدامات صورت گرفته در راستاي امر به معروف و نهي از منکر در فرمانداري را برشمردند.

  ديگر برنامه هاي اجرا شده در ستاد امر به معروف و نهي از منکر فرمانداري :

  برگزاري نشست تخصصي با سخنراني امام جماعت و فرماندار شهرستان کبودراهنگ در محل نمازخانه فرمانداري با موضوع اهميت نهادينه کردن امر به معروف و نهي از منکر و تبيين مشکلات ناشي از عدم رعايت فريضتين

  کميته امر به معروف و نهي از منکر در مورخ 1/10/98 در محل سالن جلسات فرمانداري به رياست معاونت محترم سياسي و امنيتي و اجتماعي و به دبيري خانم جعفري برگزار گرديد.

  شرح وظايف مسئولين گروه هاي تخصصي مطرح و برنامه هاي ماه جاري مصوب گرديد.

  برگزاري  نشست تخصصي و گفتمان سازي تذکر لساني توسط امام جماعت به مناسبت ولادت حضرت زينب

  مورخ  11/10/98

  برگزاري  نشست تخصصي و گفتمان سازي تذکر لساني توسط امام جماعت به مناسبت روز شهادت سردار سليماني