اخبار فرمانداري
1398/10/04
  • رئيس کميته امداد از کارگاه هاي توليدي پوشاک روستاهاي کردآباد شهرستان کبودرهنگ بازديد کرد

    سيد مرتضي بختياري رئيس کميته امداد امام خميني (ره) کشوردر نخستين روز سفر به استان همدان ازکارگاه هاي توليدي پوشاک در روستاي کردآباد از توابع بخش مرکزي کبودراهنگ بازديد کرد.
  • سيد مرتضي بختياري رئيس کميته امداد امام خميني (ره) کشوردر نخستين روز سفر به استان همدان ازکارگاه هاي توليدي پوشاک در روستاي کردآباد از توابع بخش مرکزي کبودراهنگ بازديد کرد. رئيس کميته امداد امام خميني(ره)کشور ايجاد اشتغال براي مددجويان را يکي از رسالت‌هاي اصلي کميته امداد دانست و خاطرنشان کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون 102هزار فرصت شغلي براي مددجويان راه‌اندازي شده است و اميدواريم تا پايان سال بيش از 170 هزار اشتغال ايجاد کنيم. بازديداز طرح اشتغال زايي شهرستان کبودرآهنگ، بازديد از منازل مددجويان، ديدار با کارکنان امداد کبودرآهنگ از ديگر برنامه ها بودند.