اخبار فرمانداري
1398/09/25
  • فرماندار در شوراي آموزش و پرورش کبودراهنگ: ??جامعه امروز ما بيش از هميشه نياز به وحدت دارد

    دکتر حجت اله مهدوي بيان کرد: آسيبهاي اجتماعي در کل دنيا وجود دارد بايستي دلايل آسيب هاي اجتماعي بررسي و در جهت پيگيري از آن برنامه ريزي نمود شوراي آموزش خرد جمعي، براي رفع و رجوع مسائل و مشکلات است راهکار داده شود.
  • دکتر مهدوي با بيان‌ اينکه پژوهش و پايان نامه ها بايد به سمت و سوي شناسايي آسيبهاي اجتماعي بروند گفت: پژوهش محوري بايستي مدنظر باشد آموزش و پرورش در امر پيشگيري تنها نيست و همه دست اندر کارند ونظر ميدهند. فرماندار کبودراهنگ در بحث فضاي مجازي و آسيبهاي ناشي از آن نيز تصريح کرد: مشکل ما فضاي مجازي نيست مشکل اصلي کساني هستند که پشت اين فضا نشسته و مطالب و محتواي کذب تحويل و خورد مردم مي دهند در خصوص علت تعطيلي مدارس نيز که تعدادي در فضاي مجازي معترض بودند بايد عنوان کنم‌ که دانش آموز را ما زماني مي خواهيم که سلامت و امنيت روحي و رواني خود و خانواد وي را بتوانيم تامين کنيم پس هر کاري که تشخيص داده شود به سلامت مردم و دانش آموزان‌ با هماهنگي تصميم‌ گرفته خواهد شد. دکتر مهدوي تاکيد کرد: کساني که صاحب تريبون هستند بدانند هر گونه مطالبي که ازهر تريبوني منتشر مي شود بايد آن دنيا پاسخگو باشند آموزش و پرورش رکن اصلي هر جامعه اي است اوليا،معلمان ، دانش آموزان در مقابله و پيشگيري از آسييبهاي اجتماعي پشتوانه آموزش و پرورش هستند. وي در پايان گفت: يکي از مشکلات اساسي ما اين است نمايندگي سازمان نوسازي را در شهرستان کبودراهنگ نداريم و اين بسيار مشکل ساز شده است. کانال سروش ?????????????? @farmandarikaboodrahang110 ?????????????? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ