اخبار فرمانداري
1398/09/16
  • جلسه تعيين تعداد و محل استقرار شعب اخذ راي انتخابات شهرستان کبودراهنگ

    جلسه تعيين تعداد و محل استقرار شعب اخذ راي انتخابات شهرستان باحضور دکتر حجت اله مهدوي فرماندارکبودراهنگ و اعضاي هيئت اجرايي در محل سالن جلسه فرمانداري برگزارشد.
  • فرماندار شهرستان کبودراهنگ با اشاره به انتخابات پيش رو بر لزوم قانون مداري و اصل بي طرفي تاکيد کرد و اظهار داشت : دقت نظر در انتخاب محل و تعيين شعب أخذ رأي بايد به منظور تسهيل رأي گيري براي عموم باشد.فرماندارکبودراهنگ اظهار داشت:مجريان و برگزارکنندگان انتخابات بايد با رعايت بي طرفي و امانت داري در برگزاري پر شور انتخابات سهيم باشند.نماينده عالي دولت در شهرستان،با اشاره به آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: برابر ماده 54 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل و تشکيل هيات اجرايي ، هيات اجرايي حوزه هاي فرعي موظف اند در اجراي ماده 36 قانون به منظور تعيين تعداد و استقرار شعب ثبت نام و اخذ راي تشکيل جلسه داده و مراتب را صورتجلسه نموده و بوسيله فرماندار حوزه انتخابيه اعلام دارند.در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر بين اعضاي جلسه ، محل و تعداد شعب أخذ رأي در شهرکبودراهنگ وبخش مرکزي تعيين شد. کانال سروش ?????????????? @farmandarikaboodrahang110 ?????????????? کميته اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان کبودراهنگ