اخبار فرمانداري
1398/09/03
  • دلجويي فرماندار کبودراهنگ از سه خانواده معلول و نيازمند

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ به همراه تعدادي از مسئولان شهرستان در ديدار با سه خانواده نيازمند و معلول، ضمن بررسي مشکلات آنها، از آنان دلجويي و تفقد کرد.
  • عصر گاه شنبه? آذر ماه ??، دکتر حجت اله مهدوي فرماندار کبودراهنگ به همراه بخشدار مرکزي و رئيس اداره بهزيستي وکميته امداد ومسئول دفتر امام جمعه کبودراهنگ ودبير هيئت انديشه ورزان جوان و تني چند از مسئولان شهرستان، ضمن ديدار با سه خانواده نيازمند و معلول، از نزديک در جريان مشکلات اين خانواده ها و افراد معلول قرار گرفت و مسائل و مشکلات آنها را بررسي کرد. فرماندار کبودراهنگ در اين ديدار گفت: سرکشي از خانواده نيازمندان، مستمندان و معلولان توفيقي الهي براي مسئولان نظام اسلامي است و وظيفه مسئولان کمک به حل مشکلات اين خانوده ها مي باشد. کانال سروش ?????????????? @farmandarikaboodrahang110 ?????????????? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ