اخبار فرمانداري
1398/07/03
  • ظرفيت و توانمندي شهرستان با اصول اخلاقي به زائرين اربعين معرفي شود

    جلسه ستاد اربعين شهرستان کبودراهنک با رياست فرماندار و با حضور امام جمعه شهرستان و برخي روساي و موکب داران شهرستان برگزار شد
  • جلسه ستاد اربعين به رياست فرماندار با حضور امام جمعه و برخي روساي ادارات در سالن جلسات فرمانداري تشکيل شد دکتر حجت اله مهدوي فرماندار کبودراهنگ با تاکيد بر تامين امنيت غذايي،ترافيکي، موکب داران و ...عنوان کردکه خدمات رساني بايد در عالي ترين سطوح صورت انجام شود دکتر حجت اله مهدوي بااشاره به اهميت اربعين افزود بايد ظرفيت ها و پتانسيل شهرستان و استان با رعايت اصول اخلاقي به زائرين معرفي شود و موکب داري را از الطاف امام حسين برشمرد و گفت استان همدان يکي از مرکز مهم مسير اربعين است.