اخبار فرمانداري
1398/05/16
  • برگزاري دومين جلسه ستاد انتخابات شهرستان کبودراهنک

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار کبودراهنگ در نشست با مديرعامل شرکت مخابرات استان همدان ، مدير کل فناوري و اطلاعات استان همدان مشکلات خدمات ارتباطي و اينترنتي اين شهرستان بررسي و به پيگيري و حل ان تاکيدکردند.
  • دکتر حجت اله مهدوي فرمانداري شهرستان در ادانه اين جلسه توسعه شبکه تلفن همراه در شهرستان،تقويت پهناي باند شبکه هاي اينترنت پر سرعت و بررسي مشکلات آنتن دهي تلفن همراه در بخش ها و روستاهاي تابع شهرستان با توجه به در پيش رو بودن برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورتي اسلامي را خواستار شد مدير کل مخابرات ومدير کل فناوري واطلاعات استان همدان هم در اين جلسه ابراز داشتندکه بعداز بررسي مشکلات موجود در شهرستان در با سرعت بيشتري اين مشکلات را برطرف کنند تا در انتخابات آتي هيچگونه مشکلي پيش نيايد عدم آنتن دهي تلفن همراه ، پايين بودن سرعت اينترنت و سامانه فرسوده شبکه مخابرات  مهمترين مشکلاتي بود که مطرح شد