اخبار فرمانداري
1399/06/06
  • در پنجمين روز از هفته دولت در کبودراهنگ شش پروژه با اعتباري حدود هشت و نيم ميليارد تومان به بهره برداري رسيد

    فرماندار کبودراهنگ در پنجمين روز هفته دولت گفت: به همت مديران و همياري مردم در هفته دولت 71پروژه با حدود 108ميليارد تومان کلنگ زني وافتتاح شد
  • دکتر حجت اله مهدوي در ادامه افزود: امروز در بخش مرکزي شهرستان شش پروژه در روستاي کوهين، کوريجان و کرداباد و شهر کبودراهنگ با اعتباري به ارزش هشت ميليارد و پانصد ميليون تومان به بهره برداري رسيد. ??بهره برداري از ايستگاه و خوردرو اتش نشاني کوهين همزمان با پارک روستاي حاتم اباد با يک ميليارد و چهارصد ميليون تومان ??اين ايستگاه در 4 هزار مترمربع و با زير بنايي 150متر مربع افتتاح شد ??افتتاح پاساژ عرضه پوشاک در خوشه صنعتي کرداباد به چهار ميليارد تومان اعتبار ??بهره برداري از سه گلخانه بصورت همزمان در در کوريجان و قراگل با حدود دو ميليارد و پانصد مترمربع ??افتتاح پايگاه اورژانس شهري کبودراهنگ در 350 مترمربع #من_ماسک_ميزنم #فاصله_گذاري_پويا #هر_خانه_يک_پايگاه_سلامت ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ