اخبار فرمانداري
1399/05/06
  • جلسه ستاد پيشگيري، کنترل و مقابله با ويروس کرونا شهرستان کبودراهنگ

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ در جلسه ستاد پيشگيري، کنترل و مقابله با ويروس کرونا مطرح کرد: ??بايد آمادگي داشته باشيم پروتکل ها بايد رعايت شود استفاده از ظرفيت مردمي براي پيشگيري و مقابله با کرونا استفاده شود
  • ??دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ در جلسه ستاد پيشگيري، کنترل و مقابله با ويروس کرونا مطرح کرد: بايد آمادگي داشته باشيم پروتکل ها بايد رعايت شود استفاده از ظرفيت مردمي براي پيشگيري و مقابله با کرونا استفاده شود مدافعان سلامت سپاه، ظرفيت بزرگي است آماده خدمات رساني ميباشند بايداز اين نيروها استفاده کنيم در خصوص اجراي مصوبات ستاد کرونا تحت هيچ شرايطي هيچ عذري از هيچ مديري پذيرفته نيست همه مصوبات بايد اجرايي شود مديران خدمتگزاران مردم‌هستند مدير بايد با صداقت و با تدبير عمل نمايد هدف اصلي ما تامين سلامت ،آسايش و رفاه مردم‌هست. دکتر ستايش فرجي رئيس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان نيز در ادامه بيان داشت: تعداد 214نفر مرد و 232 نفر زن مشکوک و مثبت مراجعه داشته ايم که 57 درصد روستاييان و 43 درصد شهري است تاکنون ?? نفر فوت و 401نفر نيز ترخيص شده اند در حال حاضر نيز 41 نفر در بيمارستان بستري هستند که 13نفر مثبت مي باشند. #من_ماسک_ميزنم #فاصله_گذاري_پويا #هر_خانه_يک_پايگاه_سلامت ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ