اخبار فرمانداري
1399/03/27
  • پانزده مدرسه کبودراهنگ در حال تخريب هستند .

    فرماندار کبودراهنگ در کميته برنامه ريزي اين شهرستان گفت : 60 مدرسه کبودراهنگ فرسوده و نياز به نوسازي و بازسازي دارند .
  • ?? دکترمهدوي در ادامه افزود : متاسفانه از اين تعداد مدارس فرسوده که 15 مدرسه در حال تخريب هستند که مسئولين نوسازي و تجهيز مدارس استان براي نوسازي اين مدارس بايد سريعا چاره انديشي کند . ?? وي همچنين با اشاره به اينکه امسال در حدود 250 ميليارد ريال براي پروژه هاي عمراني اختصاص يافته است افزود : امسال هيچ پروژه جديدي در شهرستان کبودراهنگ آغار نخواهد شد و مسئولين بايد تمام توان خود را براب تکميل پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام بگذارند . سيد ميثم جعفري خبرنگار صدا و سيما #سفر ممنوع #در_خانه_بمانيم #کرونا_را_شکست_ميدهيم ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ