اخبار فرمانداري
1399/03/18
  • ديدار مهندس ستوده مدير عام آب منطقه اي استان همدان با دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ

    دکتر حجت اله مهدوي در اين ديدا ر با تاکيد بر اينکه مديريت آب در شرايط کنوني ضروري است؛ عنوان کرد: انسداد چاه هاي غير مجاز بايد با تمام قوت در دست اقدام و اجرايي شود.
  • وي بااشاره به بحراني بودن دشت کبودراهنگ گفت: با توجه مشکل کمبود شديد آب وايجاد فروچاله ها وبا ريزش هاي جوي در سال جاري بخشي از دغدغه ها را مرتفع شده است اما اگر مديريت مصرف انجام نشود همچنان مشکل و خطر  وجود دارد. ايشان در ادامه گفت: نصب کنتورهاي هوشمند در چاه هاي کشاورزي به عنوان يکي از راهبردهاي مديريت مصرف بهينه آب در اين شهرستان ضروري است که بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. مهندس ستوده مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان همدان با تقدير و تشکر ويژه از فرماندار کبودراهنگ بابت تخصيص اعتبار در اين حوزه گفت:کبودراهنگ تنها شهرستاني است که با مديريت دکتر مهدوي فرماندار اين شهرستان اعتبار خوبي را در اين حوزه در نظر گرفته است و وضعيت ‌تخصيص اعتبارات در حوزه آب منطقه اي کبودراهنگ رو به بهبود است. #سفر ممنوع #در_خانه_بمانيم #کرونا_را_شکست_ميدهيم ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ