اخبار فرمانداري
1399/03/01
  • حضور فرماندار شهرستان کبودراهنگ در سامانه سامد براي پاسخگويي به سوالات مردمي

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ امروز پنج شنبه يکم خرداد ماه با حضور در محل سامانه سامد در استانداري همدان پاسخگوي سوالات و تماس هاي مردمي از شهرستان کبودراهنگ بود.
  • در راستاي اجراي نظام نامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد و تحقق مصاديق حقوق شهروندي مبني بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگويي به درخواست ها و مشکلات مردم و ايجاد فرصتي يکسان براي همه اقشار جامعه براي ارتباط مستقيم تلفني با مسئولين  امروز پنج شنبه يکم خرداد دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طريق تلفن 111 بصورت مستقيم از ساعت 9الي 30/10صبح دو ساعت پاسخگوي تماس هاي مردمي از شهرستان کبودراهنگ بوده است. #سفر ممنوع #در_خانه_بمانيم #کرونا_را_شکست_ميدهيم ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ