اخبار فرمانداري
1399/02/29
 • حضور فرماندار شهرستان کبودراهنگ در سامانه ارتباط مردم و دولت ( سامد )

  پاسخگويي فرماندار کبودراهنگ به مردم شريف شهرستان با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت ( سامد) )
 • دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ  به منظور پاسخگويي از طريق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مديريت عملکرد ، بازرسي و امور حقوقي استانداري حضور مي‌يابند.
  پنجشنبه 1خرداد ماه1399
  ساعت :9الي 10/30صبح
  ______________
  روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ