اخبار فرمانداري
1398/05/07
  • جلسه شوراي ترافيک شهرستان کبودراهنگ

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار کبودراهنگ در شوراي ترافيک شهرستان مطرح کرد: يکي از جلساتي که براي مدير ارشد شهرستان و استان اهميت دارد شوراي ترافيک است يکي از زحمتکش ترين قشر اين مملکت، پليس راه است ماموران راهور بهترين لحظات زندگي خود را در جاده ها هستند و هدف همه اين عزيزان امنيت و آسايش مردم‌است.
  • اينکه برخي از مديران شهرستان بيان ميکنند فلان موضوع در حوزه من نيست قابل قبول نمي باشد و معنا ندارد همه موضوعاتي که در شوراي ترافيک مطرح‌مي گردد و مصوب مي شود بايد اجرايي شود عين قانون است همه ما يک خانواده هستيم بايد در سايه تعامل و مشارکت به هم کمک‌ دهيم تا بر مشکلات فائق آييم. همه ما در تلاشيم تا رفع مشکل کنيم امکانات راهداري کم است با اين حال، ايراد کار عدم پيگيري است! راهداري بايد پاشنه فرمانداري را از جا بکند پيگيري کند بايد کار کرد پيگيري راهداري ضعيف است براي حفظ جان مردم خصوصا رفع و رجوع مشکلات جاده اي بايد شبانه روز وقت گذاشت چون با جان مردم‌سروکار دارد. اخيرا تصادفات زيادي در جاده هاي شهرستان داشته ايم آما بسيار بالاست درست است منابع مالي محدود است اما بايد در اين شرايط مديريت کرد و در اوج اقتدار ايستادگي نمود يک طرف قضيه هم‌مردم هستند چه مسافران و چه افراد بومي شهرستان رعايت کنند چند روز آينده يک جلسه تخصصي تر براي مشکلات جاده اي با برخي مدير کل هاي استان و مديران شهرستان جهت حل و فصل مشکلات برگزار خواهيم نمود بايد فکر اساسي شود.