اخبار فرمانداري
1397/10/19
  • در کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان کبودراهنگ مطرح شد: اعطاي بيش از 329ميليارد ريال تسهيلات اشتعال زايي در کبودراهنگ

    فرماندار کبودراهنگ خواستار توجه ويژه مسئولين به تسهيلات اشتغال زايي شد و گفت:کليه مسئولين زيربط در پرداخت تسهيلات اشتغال زايي به متقاضيان توجه ويژه داشته و زمينه هاي سهولت در اعطاي تسهيلات در دستور کار قرار گيرد.
  • کارگروه سرمايه گذاري و اشتغال شهرستان کبودراهنگ در سالن جلسات فرمانداري کبودراهنگ با حضور دکتر حجت الله مهدوي و مسئولين شهرستان برگزار گرديد در اين جلسه فرماندار کبودراهنگ خواستار توجه ويژه مسئولين به تسهيلات اشتغال زايي شد و گفت:کليه مسئولين زيربط در پرداخت تسهيلات اشتغال زايي به متقاضيان توجه ويژه داشته و زمينه هاي سهولت در اعطاي تسهيلات در دستور کار قرار گيرد. وي در ادامه با اشاره به طرح هاي روستايي اصافه کرد:از ابتداي سال جاري 204ميليارد و 170ميليون ريال براي 81طرح روستايي با 378نفر اشتغال زايي و در بخش فراگير 114ميليارد ريال جهت اشتغال 31 نفر و 19ميليارد و90ميليون ريال در بخش مشاغل خانگي براي 112نفر اشتغال زايي کرده است. دکتر مهدوي با درخواست همکاري از بانک ها با مردم خاطر نشان کرد:کليه بانک هاي شهرستان در خصوص دريافت ضمانت هاي بانکي با متقاضيان نهايت همکاري را نمايند در ادامه اين جلسه حميدرضا عاشوري  رئيس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعي شهرستان کبودراهنگ اظهار داشت:از ابتداي امسال تاکنون 230ميليارد و160ميليون ريال اعتبار اشتغال زايي در شهرستان کبودراهنگ جذب شده است.  عاشوري در ادامه با اشاره به فرصت هاي شغلي ايجاد شده در سال جاري افزود :با جذب اين اعتبارات تا کنون زمينه اشتغال يک هزار و 230نفر در شهرستان فراهم شده است.