اخبار فرمانداري
1397/10/10
  • ادامه بازديدهاي استاندار از کارخانه ها و واحدهاي توليدي استان

    ادامه بازديدهاي استاندار از کارخانه ها و واحدهاي توليدي استان مهندس شاهرخي ، استاندار همدان از کارخانه فولاد ويان بازديد کرد و در جريان روند فعاليت اين کارخانه و برنامه هاي آينده وچشم انداز اين واحد توليدي - صنعتي قرار گرفت. ??در اين بازديد فرماندار شهرستان کبودراهنگ، مدير کل صنعت ، معدن و تجارت ، مدير عامل شهرکهاي صنعتي استان و جمعي از مديران شهرستان نيز حضور داشتند. ا
  • مهندس شاهرخي ، استاندار همدان از کارخانه فولاد ويان بازديد کرد و در جريان روند فعاليت اين کارخانه و برنامه هاي آينده وچشم انداز اين واحد توليدي - صنعتي قرار گرفت. ??در اين بازديد دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ، مدير کل صنعت ، معدن و تجارت ، مدير عامل شهرکهاي صنعتي استان و جمعي ازمسئولين ادارات حضور داشتند.