اخبار فرمانداري
1397/10/09
  • مراسم سالگرد حماسه 9 دي در شهرستان کبودراهنگ

    مراسم سالگرد حماسه 9 دي روز يکشنبه با حضور گسترده مردم و خانواده هاي معظم شهدا وجانبازان و عاشقان ولايت و دکتر حجت اله مهدوي فرماندار و حاج آقا باقري امام جمعه کبودراهنگ و حاج آقا آزاديخواه نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي ودکتر مرادي رئيس دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان همدان و مسئولين ادارات در مسجد اعظم کبودراهنگ برگزار شد
  • مراسم سالگرد حماسه 9 دي روز يکشنبه با حضور گسترده مردم و خانواده هاي معظم شهدا وجانبازان و عاشقان ولايت و دکتر حجت اله مهدوي فرماندار و حاج آقا باقري امام جمعه کبودراهنگ و حاج آقا آزاديخواه نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي ودکتر مرادي رئيس دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان همدان و مسئولين ادارات در مسجد اعظم کبودراهنگ برگزار شد