اخبار فرمانداري
1397/09/12
  • بازديد از مرکز توانبخشي باب الحوائج بمناسبت روز جهاني افراد داراي معلوليت

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار، حاج آقا باقري امام جمعه،سرپرست بهزيستي شهردار، بخشدار، رياست آموزش و پرورش و شمار زيادي از روساي ساير اداره ها از مرکز توانبخشي باب الحوائج بمناسبت روز جهاني افراد داراي معلوليت بازديد به عمل آوردند.
  • در اين بازديد توافق هايي بين مديران به عمل آمد از جمله فرماندار اين شهرستان در مورد کم کردن هزينه هاي گاز و آب اين مرکز توانبخشي رايزني کردند و در خصوص تامين داروهاي مورد نياز افراد مقيم خوابگاه اداره اوقاف تقبل هزينه کردند و علاوه بر اين فرماندار براي تغيير کاربري زمين اهدايي جهت ساخت مرکز جديد دستور پيگيري دادند. همچنين هفته آتي جلسه اي در فرمانداري با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان براي پيگيري تغيير کاربري ملک اهدايي تشکيل خواهد شد.