• وقايع پنجم آبان ماه 1357 به روايت آقاي حاج نبي اله نوري
  • وقايع پنجم آبان ماه 1357 به روايت آقاي حاج نبي اله نوري امام (ره) از پنجم آبان كبودراهنگ در نوفل لوشاتو: وقتي در منطقه محروم و كوچك كبودراهنگ مردم قيام كرده اند عظمت فراگيرشدن انقلاب در كل كشور است. کورنگ: حاج نبي الله نوري - از سال 1348 جلساتي در كبودراهنگ با تابلو هيئت جوادالائمه (ع) جوانان تشكيل مي شد كه در تابستانها از طلاب جوان قم براي تشكيل كلاس هاي آموزشي قرآن و عقايد دعوت مي شد و در طول سال و در شبهاي پنجشنبه طي يك برنامه ريزي از علماي مبارز قم مدافع خط امام (ره) براي سخنراني مي آمدند و به علت حضور چندين ساله آيت اله ثابتي در مسجد جامع كبودراهنگ روحانيون ارزشمندي جهت ملاقات با ايشان در رفت آمد بودند از جمله آيت اله عراقچي همداني كه داماد ايشان بودند. معمولاً در تابستانها و دهه محرم و ماه رمضان با سخنراني هاي روشنگرانه عامل ارشاد مردم بودند. از جنمله علماي تبعيدي مرحوم آقاي احمدي خميني پسردايي حضرت امام خميني (ره) در كبودراهنگ عاملي بود كه علماي ارزشمندي چون شهيد مدني ، آيت اله مشكيني و ... زمينه ارشاد مردم را فراهم مي كردند. جلسات جواديه (هيئت جوادالائمه) با برنامه هاي متنوع چون تأتر(زندگي نامه بزرگان شيعه) ، نمايش اسلايد ،اردوهاي درون استاني ، نمايشگاه كتاب و سخنراني شبهاي پنجشنبه عامل جذب جوانان به اين جلسه پر بار مذهبي بود تا اين كه در سال 56 ساواك كارگردانان جواديه را دستگير و جلسات تعطيل شد و برنامه ها در منازل بصورت نيمه مخفي اداره مي شد.با شهادت حاج آقا مصطفي خميني (ره) تظاهرات عليه حكومت پهلوي در قم علني شد و ما به علت ارتباط گرماگرم با قم در كبودراهنگ مراسم چهلم شهداء پي در پي برگزار مي كرديم و از علماي مبارز براي آشنايي مردم با اهداف حضرت امام دعوت مي شد و تمامي سخنراني هاي مبارزين و اعلاميه ها در سطح وسيع تكثير و توزيع مي شد و از شهرها و بخشهاي مجاور هم در جلسات و راهپيمايي ها حضور داشتند تا اين كه برنامه ريزي دوستان از اول آبان 57 با بهانه بدرقه حجاج كه به مكه مكرمه مشرف مي شدند تجمع مردم تبديل به راهپيمايي عليه رژيم پهلوي مي گردد و شبها با نوشتن اسامي جديد براي خيابانها و نصب آنها در ميان مردم شهر آماده يك قيام عمومي گرديده بود كه در روز پنجم آبان 57 بعد از بدرقه پدر شهيد سيئ محسن جعفري راهپيمايي به محوطه نيروهاي پايداري (مركز آموزش چماق بدستان) كه از غرب كشور آمده بودند و فعلاً مقر ستاد پنج بسيج مي باشد هدايت گرديد و در اثر تجمع مردم و شعارهاي انقلابي ، فرماندهان نيروي پايداري شروع تيراندازي مستقيم كردند. 5 نفر در لحظات اول شهيد و عده زيادي زخمي شدند. جنازه ها به غسالخانه شهر منتقل شد و با حضور مردم جنازه ها به نظام پهلوي تحويل نشد و روز 6 آبان با يك حضور حماسي تشيع گرديد كه بعداً عوامل تيراندازي توسط دادگاه انقلاب دستگير و چندين نفر از آنها اعدام شدند. عوامل پايداري مردم در شهرستان محروم كبودراهنگ -اعتقادات راسخ مردم به ارزشهاي عقيدتي مكتب تشيع و ايمان و اعتقاد و اعتماد مردم به امام عزيز - روشنگريهاي ساليان متمادي در مساجد و محافل مخصوصاً حضور جوانان و جلسات جواديه - نفرت از عملكرد ضدديني حكومت پهلوي و مستكبيرين جهاني - وابسته نبودن به گروهك هاي ضدانقلاب اتحاد و حضور اقشار مختلف مردم و مهمتر از همه علاقه و عشق مردم به سالار شهيدان - استواري خانواده ها در حفظ حجاب و عفاف در زماني كه بدون استثناء اكثر معلمين زن از همسايگي ما كاملاً بدون حجاب و آرايش آنچناني در مدارس و بازار كبودراهنگ حضور داشتند و مردم و مردم تسليم فرهنگ وارداتي نشده بودند. قابل توجه تا پيروزي انقلاب در كبودراهنگ دبيرستان نبود و بچه هاي شهر در مدارس مختلط پايگاه مشغول تحصيل بودندو اكثريت پيشگامان تظاهرات جلسات از اين نيروها بودند و جمع زيادي از پرسنل پايگاه غيرعلني با ما در توزيع اعلاميه ،نوار ، كمك هاي مالي در ارتباط بودند و بعد از پيروزي در دفاع مقدس بيشترين شهيد از شهر در جوانان هيئت جوادالائمه مي باشند و به لطف خدا بقيه در سارسر ايران در شغلهاي حساس نظامي ، فرهنگي ، قضايي و اداري مشغول خدمت هستند. يادآوري: امام (ره) از پنجم آبان كبودراهنگ در نوفل شاتو: وقتي در منطقه محروم و كوچك كبودراهنگ مردم قيام كرده اند عظمت فراگيرشدن انقلاب در كل كشور است